Mest sedda

 • Uppladdad av Inger Lindqvist

  0 likes Spelar 0  
  Filmen handlar om vad man vill uppnå med arbetsmetoden/utbildningsmodellen flipped classroom och vilka styrkor och svagheter man kan stöta på
 • Uppladdad av Inger Lindqvist

  0 likes Spelar 0  
 • Uppladdad av Inger Lindqvist

  0 likes Spelar 0  

Trender denna vecka

 • Uppladdad av Inger Lindqvist

  0 likes Spelar 0  
 • Uppladdad av Inger Lindqvist

  0 likes Spelar 0  
  Man kommer kunna ge kamratrespons när uppgiftens förfallodatum/tid har passerat, då fördelar lärplattformen uppgifterna mellan de som…
 • Uppladdad av Inger Lindqvist

  0 likes Spelar 0  
  Filmen handlar om vad man vill uppnå med arbetsmetoden/utbildningsmodellen flipped classroom och vilka styrkor och svagheter man kan stöta på